top of page

GenZ (2000-2014) actief ondersteunen bij het zelf vernieuwen van gedateerde gewoontes maakt hen sterker.

GenZ (2000-2014) actief ondersteunen bij het zelf vernieuwen van gedateerde gewoontes maakt hen sterker. Ook door mét hen te denken en samen te doen en niet voor ze.Jonge generaties brengen in een organisatie sociale vernieuwingen naar binnen die:


a)   De overlevingskans van een team, afdeling of organisatie vergroten.


b)   De werkomgeving aantrekkelijker maken voor alle generaties en klanten/cliënten.


c)    Verspilling van werkenergie en werktijd voorkomen.Waar vind je die vernieuwingen? In het gebied dat bij hen meeste werkenergie opwekt! Die worden in woorden zichtbaar door een groep van 7 Z’ers te vragen daarvan een top 5 te maken. Dan krijg je een generatie-antwoord.Wat ik tot nu toe vond in diverse organisaties:


1.    Het echte besef dat wat ze doen zinvol is, dat het een positieve bijdrage levert aan de wereld en aan hun eigen ontwikkeling als mens. Weten waarom ze iets doen.


2.    Gelijkwaardig samenwerken, naast elkaar staan. Positie, leeftijd, opleiding, afkomst heeft geen status. Het gaat er om wat je ‘hier en nu’ toevoegt en bijdraagt.


3.    Realisme. Geen verborgen agenda’s of politieke spelletjes, open staan voor het echte.


4.    Sterke opkomst van leidende vrouwen. En die leiden veel organischer. Ze staan op als ze aanvoelen dat ze leidend kunnen zijn. Daarna laten ze het weer los.


5.    Positieve feedback. ‘Dat kan wel’ als we expertise toevoegen, in plaats van ‘dat kan niet’ want je hebt de expertise niet. Dat houdt de vaart erin en bevordert leren terwijl je werkt.Actieve steun van oudere en ervaren collega’s van GenZ’ers bij het doen van wat de meeste werkenergie opwekt is cruciaal. Niet van ‘laat ze hun gang maar gaan’, maar met al je ervaring meedenkend in die nieuwe richting, toevoegend wat je weet. Terwijl je naast hen staat. Niet alleen met open staan voor ‘het vernieuwende van de jongste’, maar ook openstaan voor wat er aan ervaringen en kennis in jou opkomt en dat toevoegen.Een jonge generatie - en hun team en organisatie (!) - verzwakt wanneer zij zich aanpassen aan gedateerde gewoontes. Het ‘gedwongen’ herhalen van die gedateerde gewoontes levert een doodlopende weg gevoel op. Dat zinloze gevoel kan er bij GenZ flink inhakken. De werklust zakt direct, de frisheid en ‘de zin om te werken’ verdwijnt. Jongeren vervolgens uitmaken voor ‘lui, zwak en ongemotiveerd’ versterkt dat negatieve proces. Het verzwakt het samenwerken en vergroot de kloof. Ze helpen om hun energieke weg te hervinden maakt hen en het samenwerken weer sterker.
Zie video’s ‘een nieuwe generatie organisatie’

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page