top of page

De relatie tussen een generatie en haar omgeving
Een generatie reageert met updates op gedateerde gewoontes in hun (werk)omgeving. Alles wat niet is gedateerd neemt een nieuwe generatie over van de oudere.


Open interacties tussen generaties, waarbij rijke ervaring en vernieuwing zich gezond mixen, bepalen het tempo van die update-processen.


Daar heeft iedere organisatie, hebben alle generaties en Nederland belang bij. 

 

Maar wat is het effect van leeftijd of levensfase en welke rol spelen persoonlijkheidskenmerken. 


De antwoorden:


1.    Iedere persoon heeft unieke DNA en daarmee unieke genetische persoonlijke eigenschappen, die in het leven verder worden ontwikkeld. Omstandigheden - de omgeving - steunen of remmen dat.


2.    Ieder mens gaat met zijn generatiegenoten door alle levensfasen heen. Effecten zijn bijvoorbeeld verandering van levensvragen, zoals als kind ‘met wie kan ik spelen’ of als 65+’er ‘wil ik doorwerken of stoppen’. Er zijn fysieke veranderingen, toenemende en afnemende kracht. Levens- en werkervaring wordt opgebouwd. Je leert omgaan met mee- en tegenvallers. De mentale kracht neemt bij veel mensen lang toe.


3.    Ieder mens groeit op in een bepaalde cultuur (omgeving), bijvoorbeeld de Nederlandse of in een streek in Nederland of in een bepaalde beroepsgroep of alle drie. Dat zie je ook vaak terug in hun gedrag.


4.    Iedere cultuur bestaat uit gewoontes en die hebben een houdbaarheidsdatum.


5.    De updates van een nieuwe generatie worden aangemaakt in de eerste levensfase (0-15jr), door veranderingen in het opvoeden (omgeving). Ouders leren en ontwikkelen vanuit ervaringen tijdens hun eigen opvoeding nieuwe manieren van bijvoorbeeld samenwerken, leiden, communiceren die beter zijn voor de ontwikkeling van hun kind(eren).


6.    Kinderen zijn geen lege blikjes waar je van alles in kunt stoppen. Een kind reageert al vroeg met weerstand tegen verouderd gedrag en met open staan voor vitaal en eigentijds gedrag. Dit is dus interactie tussen omgeving en de mens.


7.    Die veranderingen in het opvoeden zijn evolutionair voordeliger en draagt een nieuwe generatie in de vorm van updates voor gedateerde manieren van bijvoorbeeld samenwerken, besluiten, leiden, leren en communiceren een organisatie binnen.


Op mijn website www.aartbontekoning.com staat een serie korte video’s waarin ik deel wat ik tot nu toe in mijn wetenschappelijke generatie-onderzoeken in de echte praktijk heb ontdekt. 


Bijvoorbeeld ‘wat is het effect van levensfasen’, maar ook ‘hoe kan je zelf generatie-onderzoek doen’ en ‘wat is een generatiekloof en hoe kan je die dichten’. Ook interessant voor studenten die generatie onderzoek willen doen.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page