top of page

De bewuste GenZ (2000-2014) stroomt de komende jaren de werkvloer op.


Het is de kleinste generatie. De meeste GenZ’ers gaan werken in sterk vergrijzende organisaties en daar worden ze nauwelijks op voorbereid. Niet tijdens hun opleidingen en niet in hun trainee programma’s. Het wordt hoog tijd om dat wel te doen. Dat geldt overigens ook voor millennials (1985-1999).


Daarover ga ik het over hebben op 1 november in Boom Chicago, Amsterdam: FREE tickets via: https://lnkd.in/eHjHmXFC. Georganiseerd voor studenten en starters door @Wing-Yan Man van School 3310 for Millennials.


Zeventigers op de werkvloer wordt ‘normaal’. Toekomstige pensioengerechtigden worden steeds vaker verleid om wat langer door te werken. Om de arbeidskrapte op te lossen. Veel ervaring op de werkvloer is prachtig, daar kunnen jongeren op voortbouwen. Maar het risico van het autopilot herhalen van manieren van samenwerken en organiseren waarvan de houdbaarheidsdatum al lang is verstreken wordt ook groter.


Dat roept de vraag op hoe de jongste generaties kunnen leren om NIET mee te gaan in manieren van samenwerken, leiden, besluiten, overleggen waarvan de houdbaarheidsdatum al lang is verstreken en die WEL vanuit hun frisse energie te updaten? In het belang van jong en ouder. Het – vaak onbewust - herhalen van gedateerde gewoonten is niet alleen sociaal ongezond voor mensen, maar ook economisch en ecologisch ongezond voor hun organisaties.

Én - last but not least - het maakt een organisatie onaantrekkelijk, voor jong en ouder!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page