top of page

Hoe lossen we arbeidskrapte op?! Met alle generaties.
NIET door je alleen te richten op het aantrekken van jongeren. De jongste instromende generatie is 25% kleiner dan de oudste generatie, die op weg is naar hun pensioen.

HELEMAAL NIET door oudere werknemers te vervangen door jongere. Dat is eigenlijk heel dom. We hebben de inzet van de grote groep 50+ hard nodig, overal. Die groep groeit namelijk. De jongste wordt steeds kleiner.


WEL door jongeren aan te trekken ÉN de oudste collega’s te verleiden om langer door te werken. EN door die zo te laten samenwerken dat de frisheid van de jongste wordt omgezet in updaten van gedateerd samenwerken, leiden, besluiten, veranderen enzovoort. Dat lukt de jongste generatie alleen met actieve steun van hun oudere collega’s. Het updaten maakt een organisatie aantrekkelijk voor alle generaties!


Ook door het aantrekken van mensen uit andere culturen. Dat gaat beter wanneer we ze goed ontvangen en werken aan inclusief samenwerken.


Ook door automatiseren. Dat gaat beter wanneer dat goed wordt afgestemd op en met de groeiende groep 50+’ers, zodat zij het als verlichting of verbetering van hun werk ervaren. Dat is nu veel te vaak niet zo en levert veel gedoe op.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page