top of page

Een nieuwe generatie politiek
In 2009 was ik in Amsterdam getuige van een slotbijeenkomst van LuxVoor. Deze politieke doorbraakbeweging van twintigers stopte er na 5 jaar mee.

In 2012 richtten enkele jongeren de G500 op. Met generatiegenoten uit alle politieke partijen wilden ze de politiek vernieuwen. Dat liep op niets uit.

Het groeiende aantal jonge Tweede Kamerleden bracht weinig frisheid.

Ook de vele nieuwe partijen brachten tot nu toe niet de vernieuwingen waar kiezers op hoopten.


In de honderden organisaties waar ik de afgelopen jaren generaties onderzocht vond ik vergelijkbare teleurstellingen. Maar het kan echt anders.


Sociale processen - manieren van leiden, samenwerken, besluiten etc. - hebben een houdbaarheidsdatum. Het herhalen daarna is schadelijk. Nieuwe generaties spelen een hoofdrol in het updaten. Maar oudere generaties hebben vaak de neiging om gedateerde gewoontes onbewust te blijven herhalen. Zelfs als ze de schade in de vorm van versuffing voelen. Jongeren hebben dan de neiging om zich maar in te houden. Die combinatie is funest voor een (werk)gemeenschap. Dat levert alleen maar verlies op.


Het succesvol updaten van gedateerde sociale processen vergt een vernieuwde manier van samenwerken tussen generaties: gelijkwaardig, open, informeel, luchtig en doorpakkend op wat de meeste werkenergie opwekt. Dan komen namelijk de updates uit generaties tevoorschijn die de betreffende (werk)gemeenschap nodig heeft om 'bij de tijd te blijven' en te overleven, om sociale, economische en ecologische winst te boeken. De ervaring van de oudere generaties weegt daarbij net zo zwaar (of licht) als de frisse input van de jongste. Die gezonde interactie bepaalt het tempo van evolutionair vernieuwen van binnenuit.


Last but not least:

Sociale vernieuwingen wordt thuis aangemaakt, door veranderingen in het opvoeden. Daar wordt evolutionair voordeliger gedrag aangemaakt. Dát vormt de basis van een nieuwe generatie, waarmee ze de wereld instappen en vooruit kunnen helpen.


Over aantrekkelijk worden voor alle generaties, zie mijn boek : ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’ (Bontekoning, 5e druk 2023)


Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page