top of page

Ieder volgende generatie laat meer diversiteit toeVanaf de vijftiger jaren laat iedere volgende generatie meer diversiteit toe.

DE PROTESTGENERATIE (1940-1954) maakte een einde aan de geloofszuilen. Vriendschappen en relaties met mensen uit een ander (christelijk) geloof werden gaandeweg toegelaten in de maatschappij. In het bedrijfsleven, bij de overheid en in de politiek domineerden de mannen. Thuis zeiden hun vrouwen tegen de dochters “zorg dat je op eigen benen kunt staan” met toen nog onvermoede gevolgen, ook voor de mannen.


De VERBINDENDE GENERATIE (1955-1969) zette diversiteit op de agenda. Het begon met het stimuleren van multidisciplinair samenwerken. Over cult

urele en generatie-diversiteit werd vooral gesproken. En nu bevorderen veel ‘verbinders’ inclusief samenwerken.

Thuis stonden ouders uit deze generatie naast hun (Millennnial)kinderen en stimuleerden ze hun authentieke ontwikkeling. Dat ‘maakt’ dat de MILLENNIAL GENERATIE (1985-1999) meer diversiteit toelaat. Mensen met een andere culturele achtergrond of seksuele geaardheid kunnen binnen deze generatie ook meer zichzelf zijn.


Binnen de PRAGMATISCHE GENERATIE (1970-1984) ontstond gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Pragmatische vrouwen behaalden - dankzij de s


timulans van hun moeders en hun eigen drive - betere studieresultaten en waren vaker hoger opgeleid dan mannen. Veel pragmatische ouders leren hun GENZ-kinderen (2000-2014) al vroeg om regie te nemen over hun eigen leven. “Je mag zijn wie je bent” zeggen ze vaak of “word je beste zelf”. Dat biedt in GenZ meer ruimte voor diversiteit, ook in vormen van leren, werken en leven. Ruimte voor macho- en dominant gedrag wordt juist ingeperkt.


Deze sociale vernieuwingen van binnenuit dringen vaak vertraagd door binnen de oudere generaties. Een open interactie tussen generaties versnelt deze processen.


Met mijn partner Audry Bron – expertise ‘Diversiteit en Inclusief communiceren’ – ontdekte ik dat ingrediënten die het samenwerken tussen generaties optimaliseren ook goed werken bij samenwerken met culturele diversiteit.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page