top of page

De GENERATIEKLOVEN waar de meeste Nederlandse organisaties mee te maken hebben. Wat speelt er?


Manieren van leiden, samenwerken, besluiten, communiceren, veranderen en dergelijke sociale processen hebben net als voedingsmiddelen een houdbaarheidsdatum. Naarmate die datum langer is verstreken wordt het herhalen ongezonder, zowel voor mensen als hun organisatie. Mensen verliezen steeds meer werkenergie en de organisatie verliest vitaliteit, veroudert en wordt onaantrekkelijker voor medewerkers en klanten. Nieuwe generaties spelen een hoofdrol in het updaten ervan. Het updaten heeft het tegenovergestelde effect, bij alle generaties! Waarom blijven oudere generaties dan die gedateerde manieren herhalen? Niet uit vrije wil, maar vrijwel altijd, vaak onbewust, op de automatische piloot. Vergelijk het maar met links en rechts rijden in het verkeer. Wanneer je in Australië bent weet je zeker dat rechts blijven rijden de overlevingskans aanmerkelijk verkleint. Maar wanneer je 30 jaar of langer rechts hebt gereden, blijft de trekkracht naar rechts bij de meeste mensen groot. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld polderachtig vergaderen, top down veranderen en andere diepgewortelde verouderde gewoontes. Dat het veroudert is kan je zien aan de wegnemende werkenergie. Ongewild sla je plotseling weer die doodlopende wegen in. Dat het doodloopt voel je meteen aan het energieverlies. Dus je kunt op het moment van de neiging tot herhalen de bel luiden en vanuit het DOEN van wat wel werkenergie opwekt de frisse weg vinden en inslaan. Meestal scant de jongste generatie, nu de Millennials (1985-1999) het snelst de gedateerde processen en de frisse wegen. Echter, zonder actieve steun van hun ervaren collega's zullen ze die niet inslaan. Ja, misschien buiten de organisatie.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page