top of page

Whitepaper ‘Samenwerken met Millennials' Copy

Omdat de jonge generatie altijd iets nieuws te
brengen heeft op de werkvloer, hebben we
gekeken waar millennials de meeste
werkenergie van krijgen en aan verliezen

Een goede werksfeer geeft millennials de meeste
werkenergie. 78% van ons, de millennials, geeft aan
dat een goede werksfeer wordt bepaald door 1. Het
samenwerken en 2. De relatie met collega’s.
Zingeving = verschil maken = resultaten die nut
hebben. We zijn minder idealistisch dan misschien
gedacht. Zingeving is voor ons een pragmatisch en
geen idealistisch begrip. Zingeving betekent voor de
meesten van ons doelstellingen realiseren die een
positieve en gewaardeerde (maatschappelijke) impact
hebben. Het is dus van belang dat we weten dat wat
we doen zin heeft. Daarbij spelen vooraf duidelijke
kaders en onderweg voortdurende feedback een
belangrijke rol

bottom of page