top of page

Generatieonderzoek

Over

Sociale processen, zoals manieren van samenwerken, leiden, besluiten, veranderen, communiceren etc., hebben net als voedingsmiddelen een houdbaarheidsdatum. Herhalen daarna neemt steeds meer werkenergie weg en is ongezond voor mensen en schadelijk voor hun organisatie. Opvolgende generaties spelen een hoofdrol in het updaten.

Met 7 tot 9 generatiegenoten wordt in beeld gebracht a) wat werkenergie wegneemt en gedateerd is, b) wat de meeste werkenergie opwekt en wat de updates zijn en c) hoe de updateprocessen kunnen worden ondersteund. Schematisch weergegeven:De onderzoeksessies duren maximaal 1,5 uur per generatie-groep. Alle sessies worden op video opgenomen en samengevat. Met een groep uit de organisatie kan aan de hand van de videobeelden van alle aanwezige generaties in kaart worden gebracht wat er gedateerd is, wat de updates zijn, wat de stagnaties zijn en hoe die kunnen worden opgeheven.

Het onderzoek kan ook alleen met de jongste werkende generatie worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om een goed beeld te krijgen van a) wat hen in de organisatie aantrekt – wat hun werkenergie opwekt, b) wat niet – wat hun werkenergie wegneemt - en c) welke interventies nodig zijn om de organisatie voor hen aantrekkelijker te maken.

Met drie generaties kan het onderzoek in een dag worden uitgevoerd. Twee weken later kunnen de samenvattende videobeelden worden bekeken en samen conclusies worden getrokken

bottom of page