top of page

Het generatieraadsel

Nederland zit midden in een generatiewisseling. Terwijl de protestgeneratie haar leidende rol langzamerhand overdraagt aan de generatie X,

Nederland zit midden in een generatiewisseling. Terwijl de protestgeneratie haar leidende rol langzamerhand overdraagt aan de generatie X, neemt de pragmatische generatie de middenpositie in en doen de eerste screenagers van zich spreken. Organisaties en andere sociale systemen hebben permanent te maken met de opeenvolging van nieuwe generaties.

Daarbij gaat het niet alleen om de nieuwe junioren, maar ook om de nieuwe generaties medioren, leiders en senioren. Generaties zijn cultuurvernieuwers, iedere levensfase opnieuw. Zij leveren een essentiële bijdrage aan de sociale evolutie en ontwikkeling van organisaties en van de samenleving. Veel managers en werknemers beseffen dit niet of onvoldoende, met als gevolg dat de nieuwe generaties vaak - onbewust en ongewild - worden geremd in hun vernieuwingsdrang.

Vooral de jongste hebben hier last van: het frustreert ze en veroorzaakt verlies aan frisheid en werkenergie. Deze energiedip wordt wel geregistreerd, maar niet gezien als een signaal dat duidt op stagnatie in de sociale evolutie van hun organisatie.

Dit verschijnsel is door Aart Bontekoning uitgebreid onderzocht. Naar aanleiding van zijn bevindingen heeft hij manieren ontwikkeld waarop nieuwe generaties, van junioren tot senioren, gestimuleerd worden om 'voluit' te gaan, zich te laten zien en hun natuurlijke vernieuwingskracht in de organisatiecultuur te laten gelden. Dat wekt energie op en draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van een organisatiecultuur.

In 'Het generatieraadsel' laat de auteur zien hoe dit in zijn werk gaat. Dit boek is geschreven voor iedereen die in zijn of haar werk met verschillende generaties te maken heeft. Het is gericht op het vitaliseren van de verschillende generaties, een betere samenwerking tussen generaties en duurzaam cultuurveranderen.

bottom of page