top of page

Sociale trends

Nog een paar stevige sociale trends:

* de oudste werkende generaties worden groter, de jongste kleiner

* de instromende generatie is 25% kleiner dan de uitstromende

* binnen 3 jongste generaties ( 1970 >) zijn vrouwen hoger opgeleid

* steeds meer 65+’ers worden gevraagd langer door te werken

* veel jongeren willen parttime werken, hebben 2 of meer banen

* jongeren willen NU invloed en niet wachten tot ze ‘de baas zijn’


86 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page