top of page

Generatie-onderzoeken in organisaties

Tijdens mijn generatie-onderzoeken in organisaties zie ik het aantal werkende millennials (1985-2000) fors stijgen, maar steeds vaker hun vernieuwende kracht wegzakken. Dat toenemende verlies aan (zelf)vertrouwen ‘dat het goed komt’ is ontluisterend om te zien. Terwijl hun organisaties graag aantrekkelijke werkgevers willen zijn, hun oudere collega’s zeggen frisse blikken van jongeren te waarderen, haken steeds meer jongeren af.


De vernieuwende invloed van Millennials richt zich vooral op samen met ervaren collega’s en hun leidinggevenden zelf het werk vormgeven en verbeteren, met vooral doen wat de meeste werkenergie opwekt als oriëntatiepunt. Die vernieuwende stroming krijgt intern steeds meer steun van ervaren collega’s, maar loopt op veel plekken vast in een extern ‘gestuurde’ top down stroming.


Het top down streven naar bureaucratische volmaaktheid of een eenzijdige focus op financiële resultaten verdringt het van binnenuit streven naar sociale gezondheid en sociale ontwikkelingen. Afhankelijk van de organisatie spelen daarin inspecties, verzekeringsmaatschappijen of centrale afdelingen een hoofdrol. In combinatie met een sterk afhankelijkheidsgevoel bij bestuurders en beleidsmakers.


Sommige jongeren voelen dat ze op een zinkend schip zitten, zien de gaten heel goed, weten ongeveer hoe ze die samen met ervaren collega's kunnen dichten, maar pakken niet echt door, omdat ze te weinig steun en vertrouwen ervaren.


Overigens heeft de groeiende groep 50+’ers ook veel last van deze voor hen ongezonde situatie. Daarover een volgende keer.


#generaties#millennials#GenZ#veranderen#transformatie#socialepsychologie#vitaliseren#leiderschap#vergrijzing#socialegezondheid#overheid#onderwijs#politie#bouwendnederland#gezondheidszorg#duurzaamwerken#fnv#fnvjong#cnvjongeren#cnv

86 views0 comments
bottom of page