Het Nieuwe Samen Werken voor alle generaties

1 januari 2011

Het Nieuwe Werken (HNW) lijkt Nederland te overspoelen. Bij veel bedrijven is dit een manier om aantrekkelijk te blijven voor junioren van generatie Y. De vraag rijst of het ook aantrekkelijk is voor senioren van de Protestgeneratie, waarvan het vitale deel doorwerken overweegt. Krapte op de arbeidsmarkt en stijgende pensioenlasten bevorderen dat. Ook rijst de vraag hoe junioren en senioren productief en innovatief kunnen samenwerken. Vooral omdat veel junioren zich in hun eigen zinnige ontwikkeling geremd voelen door de oudere generaties.

Dit artikel gaat over het nieuwe samen werken als een proces van cultuurverandering dat wordt vormgegeven vanuit en door alle generaties.

Lees verder