Diensten

Masterclasses, workshops en inleidingen

Op een interactieve manier wordt de bewustwording van de evolutionaire kracht van generatiediversiteit bevorderd. Mogelijke interventies om die kracht beter te benutten worden samen verkend. Mede aan de hand van video’s van generaties en onderzoekjes met de aanwezige generaties. De aankomende generatie junioren, de bewuste generatie (2000-2015) en hun updates, komt ook aan bod.

Wilt u weten hoe uw (vergrijzende) organisatie fris en ‘bij de tijd’ kan blijven? Wilt u uw organisatiecultuur ‘gewoon’ voortdurend up-to-date houden? Het generatieperspectief maakt verrassende mogelijkheden zichtbaar.

Het programma wordt afgestemd met de opdrachtgever.

Duur: 30 minuten tot 2 uur.

Aart Bontekoning & het generatietheater

Op een speelse manier zien en ervaren de deelnemers hoe je generatiediversiteit kunt benutten. Hilarische, soms tenenkrommende en aangrijpende scenes worden afgewisseld met korte intro’s over generaties. Met een moderator, acteurs, Aart en interactie met de zaal gaan we heel dicht op de dagelijkse praktijk ‘zitten’. Humor houdt het luchtig, de inhoud en de scenes zijn is gebaseerd op het wetenschappelijk generatie onderzoek van Dr. Aart, het komt soms eng dichtbij.

Met het generatietheater kunnen we nog beter laten zien hoe een open interactie tussen de verschillende generaties productieve werkchemie en cultuur updates kan opleveren. Het tegenovergestelde laten we ook ervaren.

In combinatie met parallelsessies kunnen we een afwisselend en prikkelend middag -, ochtend of avondprogramma verzorgen. Het programma wordt afgestemd met de opdrachtgever.

Duur: 1 uur tot 3 uur.

MRY scan | Generatieonderzoek

In een werksessie van ongeveer 1 uur wordt met een groep uit de jongste werkende generatie in kaart gebracht wat de meeste werkenergie wegneemt en wat de meeste werkenergie opwekt. Alles wordt op video opgenomen. Daar wordt een samenvatting van ongeveer 5 minuten van gemaakt. Die samenvatting wordt gecheckt bij de deelnemers. Dat geeft managers, HR afdelingen en de oudere generaties een levendig en haarscherp inzicht in de verouderde cultuurpatronen en in de updates van de jongste werkende generatie. Deze jongste werkende generatie is vaak de kleinste en heeft bij het updaten meer dan ooit actieve steun nodig van de oudere generaties

We noemen dit een MRYscan, omdat het een mri scan van de cultuur is met generatie Y, ook wel Nederlandse Millennials genoemd, (1985-2000). Haarscherp en wel leuk om naar te kijken.

Duur: ongeveer 1 uur.

Cultuur Scan met alle generaties

De uitkomsten van de werksessies met alle generaties op video geven een totaalbeeld van de energizers per generatie (die verschillen) en van werkenergie wegnemers (die komen overeen). Het geeft ook inzicht in het tempo van de evolutie van de organisatie cultuur. De gezamenlijke analyse van de uitkomsten op video vormen de basis voor het ontwikkelen van interventies voor het beter benutten van de generatiediversiteit in het ‘bij de tijd’ blijven.

Duur: vier werksessies, van ongeveer 1 uur, met alle werkende generaties – in 1 dag.

Procesondersteuning bij beter benutten generatiediversiteit

De gezamenlijk analyse van de onderzoeksuitkomsten op video leiden tot een beeld van mogelijke interventies. Deze interventies zijn gericht op het beter benutten van de generatiediversiteit. Het ondersteunen van deze interventies kan effectief zijn. Vooral bij het updaten van diepgewortelde verouderde cultuurpatronen. Soms zijn aanvullende interventies nodig. Het duurt vaak even voordat het werkenergie opwekkende effect van eigentijdse cultuurpatronen wordt ervaren en voor deze integreren in de bestaande cultuur.

Let op: Het gaat er om dat alle generaties daadwerkelijk gaan doen wat bij hen de meeste werkenergie opwekt en elkaar daarin samenwerkend ondersteunen. Met een faciliterende rol voor managers/leidinggevers. Ondanks deze positieve benadering kan de trekkracht van verouderde en werkenergie wegnemende patronen sterk zijn.