De millennial mythe ontrafeld

17 mei 2017

Verreweg de meeste organisaties in Nederland zijn spectaculair aan het vergrijzen. Van overheid tot de industrie en advocatenkantoren tot het onderwijs: vrijwel geen enkele sector ontkomt eraan. De piek? Die ligt rond 2035. Tot dan zijn de oudste werkende generaties de grootste en de jongste de kleinste1. Daarna vlakt de vergrijzing langzaam af.

Hierdoor zijn organisaties sterk geneigd te blijven werken met hun manieren van organiseren, samenwerken, leidinggeven
en communiceren te blijven, waarvan de houdbaarheidsdatum allang is verlopen. Dat is gevaarlijk. Zeker wanneer de markt steeds meer van organisaties vraagt om bij te blijven en zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden.

En dan hebben we generatie Y, ook wel millennials genoemd. Zij zijn geboren tussen 1985 en 2000 en met hun 17 tot 32 jaar de jongste generatie op de werkvloer. Ze werden opgevoed door de ‘verbindende’ generatie X: geboren tussen 1955 en 1970. Dit is de generatie die nu de grootste invloed heeft op bestaande bedrijfsculturen. Deze ouders stimuleerden ‘hun’ millennials vooral au- thentiek te zijn en te doen wat bij ze past, maar op het werk? Not so much.

Hier downloaden