Categorie: Publicaties


17 oktober 2018 / Publicaties

Samenwerken met Millennials

Hoe (vergrijzende) organisaties MET millenials bij de tijd en aantrekkelijk kunnen blijven voor alle generaties en hun klanten. Hier downloaden


17 mei 2017 / Publicaties

De millennial mythe ontrafeld

Verreweg de meeste organisaties in Nederland zijn spectaculair aan het vergrijzen. Van overheid tot de industrie en advocatenkantoren tot het […]


15 juli 2012 / Publicaties

Samenwerken tussen generaties

Een actuele vraag in Nederland, ook bij hogescholen, is hoe medewerkers langer vitaal kunnen blijven werken. Bij voorkeur tot na […]


15 december 2011 / Publicaties

Nieuwe generaties en bedrijfsintelligentie

Nederland bevindt zich middenin een generatiewisseling. Dat betekent dat in veel organisaties nieuwe generaties, van senioren tot junioren, bezig zijn de bedrijfsintelligentie te […]


1 december 2011 / Publicaties

De generatiewisseling en een nieuwe generatie leiders

Nederland bevindt zich middenin een generatiewisseling. Dat wil zeggen dat zich nieuwe generaties senioren, leiders, medioren en junioren aan het […]


1 januari 2011 / Publicaties

Het Nieuwe Samen Werken voor alle generaties

Het Nieuwe Werken (HNW) lijkt Nederland te overspoelen. Bij veel bedrijven is dit een manier om aantrekkelijk te blijven voor […]


15 januari 2008 / Publicaties

Generatiegolven als vernieuwingsimpulsen

In dit artikel wordt verslag gedaan van veldonderzoek naar generatiekenmerken en naar de effecten van generatieverschillen in vier organisaties. Voorafgaand […]


1 april 2007 / Publicaties

De zin van generaties

Wat is de zin van generaties en waar hebben generaties zin in? En wat betekent dat voor coaching? Dat zijn […]